Comunicate de presă.

Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională “Brancardier (cod NC 5132.1.4)”

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are plăcerea de a vă anunța că începând cu luna octombrie 2014 va derula în judetul Ilfov cursul gratuit de formare profesională  “Brancardier (cod NC 5132.1.4)”.

Cursurile de formare sunt organizate în cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”, proiect ce este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Conditii de eligibilitate:

• minim studii gimnaziale (8 clase)
• angajat cu contract individual de muncă, fără calificare sau cu nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:
– Personal nedidactic sau administrativ, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor administraţiei publice locale şi sistemul privat (Grădiniţa cu program normal, Grădiniţa cu program prelungit si grădiniţa care funcţionează împreuna cu creşa cu program zilnic, Grădiniţa cu program săptămânal si grădiniţa care funcţionează împreuna cu creşa cu program săptămânal, gradiniţe şi creşe private, unităţi şcolare etc.)
– Personal administrativ si auxiliar, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor subordonate Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (centre de plasament, centre îngrijire persoane vârstnice, centre îngrijire copii etc.).
– Personal administrativ si auxiliar, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul unităţilor sanitare, publice şi private
– Personal administrativ si auxiliar, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
• nu sunt eligibili angajaţii din domeniul medico-social care care au un nivel de calificare superior nivelului 1 de calificare (inclusiv angajati pe posturi din domeniul medico-social ce sunt specifice unui program de formare de nivelul 2, de exemplu infirmiera, mediator sanitar, operator introducere, operare si validare date, ingrijitor bolnavi la domiciliu etc.)
• nu sunt eligibili angajaţii ce au beneficiat de nici o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare în calitate de participant, pentru programul de formare profesionala “Brancardier (cod NC 5132.1.4)”
• nu sunt eligibili angajaţii ce au pregătire superioara (studii superioare)
• nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent, intreprinderi familiale si individuale.

Documente necesare înscrierii:

• Copia actului de identitate
• Copia certificatului de naştere
• Copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul)
• Copia actului de studii al ultimei şcoli absolvite (diplomă şi foaie matricolă)
• Aviz medical cu specificaţia apt curs
• Adeverința de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate din domeniul medico-social, structurile menţionate la condiţiile de înscriere); in original

Persoanele inscrise au disponibilitatea participării la activităţile proiectului:

• Formular de inregistrare a grupului tinta-completat corect si semnat (in original)
• Declaraţie Consimţământ (in original)
• Declaratia pe propria raspundere-semnata si datata (in original)
• Participarea la activităţile de informare, consiliere şi orientare profesională (Fişă de informare şi consiliere, Test de aptitudini, test de interes)
• Participarea la derularea cursului (14 săptămâni: 6 săptămâni pregătire teoretică, de luni-vineri sală de curs în municipiu; 8 săptămâni, de de luni-vineri la locul de muncă sau la alţi angajatori din domeniul medico-social)
• Participarea la evaluarea finală – în a 14-a săptămână de la începerea cursului (evaluarea finală se susţine în faţa unei comisii constituite din 2 specialişti desemnaţi de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi coordonatorul de formare al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România)

Alte informaţii:
• Cursurile sunt gratuite
• Cursurile sunt autorizate CNFPA
• La înmânarea diplomei absolventul primește suma de 480 RON
• Cheltuielile de transport si cazare nu se deconteaza

Pentru informații suplimentare:

Nicolae MIHALACHE – Coordonator local campanii
Mobil: 0743 69 76 43, email: crucearosie.ilfov@gmail.com

Nicolae Vladut MIHALACHE – Expert Informare, consiliere si orientare profesionala,
Mobil: 0736 39 84 17, email: vladut.mihalache@crucearosie.ro

Adresa corespondență Filiala Ilfov: Bd. M. Eminescu 9, bl. R3, sc. A, ap. 1, Buftea, jud. Ilfov

Inscrieri curs ingrijitori batrani la domiciliu (NC 5133.1.2)

Filiala de Cruce Rosie Ilfov primeste inscrieri pentru cursuri de calificare “Ingrijitori batrani la domiciliu” (NC 5133.1.2).

Conditii de elegibilitate:
• Minim studii gimnaziale (8 clase);
• Angajat cu contract de munca, fara calificare sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico – social (au prioritate angajatii din unitatile sanitare publice si private, cresele si gradinitele private, centrele private de ingrijire copii si batrani, asociatii si fundatii cu profil medico – social);
• Nu sunt eligibili angajatii din domeniul medico – social care au un nivel superior de calificare acestui curs (ex. Infirmiera, mediator sanitar, operator introducere, operare si validare date, mediator social etc.);
• Nu sunt eligibili angajatii ce au o pregatire superioara (studii superioare);
• Nu sunt eligibili persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent, intreprinderi familiale si individuale.

Documente necesare :
 Copie C.I.
 Copie certificat de casatorie sau divort (daca este cazul)
 Copie certificate de nastere
 Copie dupa diploma si supliment al ultimei unitati de invatamant absolvite
 O adeverinta sau copie dupa contractual de munca

Cursul se deruleaza pe parcursul a 9 saptamani din care 3 saptamani pregatire teoretica de luni pana vineri intre orele 16:30 – 20:30 si 6 saptamani de luni pana vineri la locul de munca sau alti angajatori din domeniul medico – social.

Evaluarea finala se realizeaza la sfarsitul celor 9 saptamani de curs in fata unei comisii constituite din specialisti desemnati de Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala si coordonatorul de formare al Crucii Rosii.

Pentru informatii suplimentare puteti apela Crucea Rosie Romana – Filiala Ilfov
B-dul M. Eminescu, nr. 9, bl. R3, sc. A, ap. 1, Buftea
Telefon / fax 021 351 4286
Mobil: 0743.697.643; 0734.449.927; 0762.867.318 – Nicu Mihalache
0736.398.417 – Vladut Mihalache
E- mail: crucearosie.ilfov@gmail.com

Crucea Roșie Română Filiala Ilfov deschide primul Punct de Prim Ajutor în comuna NUCI din județul Ilfov

Crucea Roșie Română Filiala Ilfov a inaugurat azi, 26 Iunie 2014 primul Punct de Prim Ajutor din MERII PETCHII , comuna NUCI a județului Ilfov, unde a instruit și a dotat cu echipament medical familia Manea Ionut și Cristina alături de Dna. Dr. Simona Buzner.

La eveniment au luat parte conducerea localității NUCI, voluntari ai filialei Ilfov alături de directorul acesteia, Dl. Nicu Mihalache perecum și Dna. Dr. Victoria Mihaescu din partea Crucii Roșii Române.

Satul MERII PETCHII din comuna NUCI a județului Ilfov este situată la aproximativ 55 km de București și 45 km de cel mai apropiat punct de Serviciu de Ambulanță din județul Ilfov.

Crucea Roșie Română Filiala Ilfov deschide primul Punct de Prim Ajutor în comuna NUCI din județul Ilfov
Crucea Roșie Română Filiala Ilfov deschide primul Punct de Prim Ajutor în comuna NUCI din județul Ilfov

PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională

În data de 17 Iunie 2014, la Hotel Howard Johnson Grand Plaza, București, a avut loc conferința organizată de Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în vederea lansării proiectului strategic “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”.

Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”, este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

În cadrul conferinței s-a prezentat nevoia de formare profesională continuă în domeniul medico-social și beneficiile aduse prin implementarea proiectului, mai exact furnizarea de servicii de informare, consiliere, orientare și formare profesională în 17 județe (Bacău, Buzău, Constanţa, Vrancea, Tulcea, Prahova, Olt, Arad, Hunedoara, Timiș, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Alba, Brașov, Mureș, Ilfov ) și în muncipiul București (Sectorul 5) din cele 8 regiuni de dezvoltare, la 8 programe de formare profesională continuă în domeniul medico-social.Grupul țintă este reprezentat de angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani)pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, respectiv:
• nivel 1 de calificare – Îngrijitor copii, Babysitter, Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Brancardier.
• nivel 2 de calificare – Infirmieră, Îngrijitor bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date.
Reprezentantul beneficiarului a precizat că acest proiect reprezintă o etapă importantă a dezvoltarii parteneriatului de lungă durată cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, organizație cu prestigiu şi cu experienţă în implementarea activităților și programelor cu scop social şi umanitar.

De asemenea, aprecierile reprezentanţilor partenerilor au confirmat faptul că acest proiect reprezintă un raspuns concret pentru nevoie de dezvoltare a serviciilor de furnizare a programelor de formare profesională continuă.
Rezultatele preconizate în urma proiectului sunt: un portal funcțional privind beneficiile participării la programele formare profesională continue din domeniul medico-social; 18 rețele de parteneriat create, minim 10 organizații partenere în fiecare rețea; furnizarea programului de orientare în carieră pentru 2 520 de angajați din domeniul medico-social și obținerea unor calificări complete pentru 95% dintre cursanţi.

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Ilfov în parteneriat cu PRO-CHINO Asociatia Profesionala a Chinotehnistiilor din Romania Regiunea Sud-Sud Est, MPS K9 Training Field & Kennel şi Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă Studiourile Media Pro anunţă deschiderea înscrieriilor pentru voluntarii ce vor face parte din echipele mixte compuse din un conducător de câine + două ajutoare. Acestea sunt echipe de căutare şi salvare canină ale judeţului Ilfov.

Cerinţele minime pentru înscrierea ca voluntar:

– Vârstă cuprinsă între 20 și 50 de ani;
– Condiție fizică bună;
– Permis de conducere, categoria B;
– Stare de sănătate excelentă.

Voluntarii înscriși vor fi supuși unor serii de testări fizice și psihologice. Înscrierile sunt
deschise în permanență. Pentru înscrieri și/sau mai multe informații ne puteți contacta la următoarele numere de telefon:

Coordonator Echipe Canine, Cristi Negoiță – 0722.359.344;
Lider de Tineret al Filialei Ilfov, Daniel Predescu – 0761.135.846.

Echipe de căutare şi salvare canină.
Echipe de căutare şi salvare canină.