Bune practici privind beneficiile formarii profesionale în cadrul proiectului

PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă

 

Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”, este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare pentru 2.520 de angajați necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social, contribuind la facilitarea / îmbunatatirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC) din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania: Nord –Est (Bacău), Sud-Est (Buzău, Constanţa, Vrancea, Tulcea); Sud-Muntenia (Prahova); Sud – Vest Oltenia (Olt); Vest (Arad, Hunedoara, Timis); Nord-Vest (Cluj, Maramureș, Satu-Mare); Centru (Alba, Brasov, Mures); Bucuresti-Ilfov (Bucuresti – Sectorul 5, Ilfov). Grupul țintă al proiectului va fi format din angajati necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, respectiv:

  • nivel 1 de calificare – Îngrijitor copii, Babysitter, Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Brancardier.
  • nivel 2 de calificare – Infirmieră, Îngrijitor bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date.

În cadrul cererii de finanțare a proiectului PRO-SĂNĂTATECreșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă se prevede promovarea beneficiilor formării profesionale continuue in randul angajatilor si angajatorilor din domeniul medico-social prin derularea unor campanii mixte, succesive si inovatoare la nivelul celor 18 judete si muncipiul Bucuresti din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Printre alte subactivități planificate pentru derularea campaniilor de promovare a beneficiilor participarii la formarea profesionala continua se are în vedere elaborarea si diseminarea a cate unui ghid de bune practici aferent fiecarui program de formare continua derulat. In cadrul acestei activitati vom atinge si alti actori interesati, pe langa grupul tinta vizat in proiect, prin organizarea unor sesiuni de diseminare a bunelor practici privind beneficiile formarii. Astfel, vor fi organizate intalniri in cadrul carora angajatii din cadrul serviciilor medicale vor fi informati cu privire la programele de calificare derulate prin proiect, oportunitatile si avantajele participarii la asftel de programe si asupra posibilitatilor de dezvoltare profesionala ulterioara.

În practică sunt utilizaţi cinci termeni pentru a desemna intervenţiile valoroase înregistrate ca urmare a implementării unui program/proiect: bune practici; cazuri de succes; cele mai bune practici; standarde; „lecţii învăţate”.  Recent, unii analişti se referă la abordarea multidimensională a informaţiei din cadrul sistemului bunelor practici, care presupune următoarele: un cadru în care să se producă colectarea şi transferul bunelor practici; un set de reguli care să stea la baza colectării şi transferului bunelor practici; identificarea bunelor practici; validarea lor; diseminarea şi utilizarea bunelor practici.

Urmând modelul Crucii Roşii Americane se pot împarti intervenţiile specifice proiectului în trei categorii:

  1. Practici inovative – din această categorie fac parte acele practici care nu au făcut obiectul unui proces de evaluare, dar care, în raport cu anumite criterii, se dovedesc relevante.
  2. Practici demonstrate cu succes – o astfel de practică este consi­derată, în urma evaluării, ca fiind de succes. Chiar dacă nu a fost transferată şi în alte contexte, o practică din această categorie prezintă caracteristici transferabile.
  3. Practicile replicabile – practicile din această categorie şi-au demonstrat eficienţa în diferite contexte, însemnând diferite comunităţi, ţări, organizaţii etc.

În cadrul proiectului avem în vedere faptul că angajații din domeniul medico-social, fără calificare si/sau cu un nivel scazut de calificare, ce se confruntă cu diferite aspecte:

  • Participarea la formarea profesională continua a angajatului este încă redusă și variază în funcție de o serie de criterii: mărimea instituțiilor/organizațiilor, forma de organizare a acestora, durata de funcționare, perspectivele de dezvoltare;
  • Nivelul de conștientizare a importanței formarii profesionale continue se menține la un nivel relativ scăzut atât în cazul angajatorilor cât și al anagajatilor
  • Responsabilitatea formarii profesionale continue este perceputa (de angajat) ca revenind mai degraba angajatorului decat angajatului
  • Motivatia pentru formare profesionala continua este mai degraba extrinsecă decât intrinsecă.

In contextul în care au fost derulate si finalizate succesiv de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, cu sprijinul Filialei Ilfov în perioada 03 august 2014 – 13 martie 2015, 54 cursuri de formare profesională continuă de nivelul 1 (Baby-Sitter, Ingrijitoare copii, Ingrijitoare batrani la domiciliu si Brancardier), adresate unui numar de 1512 angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social in 17 judete si municipiul Bucuresti, iar ca urmare a examenelor de absolvire au promovat un numar de 1487 cursanti (rata de prmobavilitate fiind de 98,34%, se evidentiaza premisele unei practici pozitive in promovarea beneficiilor formarii profesionale in cadrul proiectului  PRO-SĂNĂTATECreșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă.

 

Pentru informații suplimentare:

Niculae Mihalache – Coordonator local campanii, mobil: 0743 69 76 43, email: crucearosie.ilfov@gmail.com

Adresa corespondență Filiala Ilfov: Bd. M. Eminescu 9, bl. R3, sc. A, ap. 1, Buftea, jud. Ilfov