Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are plăcerea de a vă anunța că începând cu luna aprilie 2015 va derula în judetul Ilfov cursul gratuit de formare profesională  “Operator introducere, validare și prelucrare date (NC 4113.2.1).

 

Cursurile de formare sunt organizate în cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”, proiect ce este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

 

 

Condiții de eligibilitate:

 

 • · minim studii gimnaziale (8 clase)
 • · angajat cu contract individual de muncă, fără calificare sau cu nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:

–          Personal nedidactic sau administrativ, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor administraţiei publice locale şi sistemul privat (Grădiniţa cu program normal, Grădiniţa cu program prelungit și grădiniţa care funcţionează împreună cu creşa cu program zilnic, Grădiniţa cu program săptămânal și grădiniţa care funcţionează împreuna cu creşa cu program săptămânal, gradiniţe şi creşe private

–          Personal administrativ și auxiliar, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor subordonate Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (centre de plasament, centre îngrijire persoane vârstnice, centre îngrijire copii etc.).

–          Personal administrativ și auxiliar, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul unităţilor sanitare, publice şi private

–          Personal administrativ si auxiliar, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 • · nu sunt eligibili angajaţii din domeniul medico-social care au un nivel de calificare superior nivelului 2 de calificare (inclusiv angajați pe posturi din domeniul medico-social ce sunt specifice unui program de formare de nivelul 3).
 • · nu sunt eligibili angajaţii ce au beneficiat de o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare în calitate de participant, pentru programul de formare profesională “Operator introducere, validare și prelucrare date (NC 4113.2.1)
 • · nu sunt eligibili angajaţii ce au participat la cursurile anterioare derulate în cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”
 • · nu sunt eligibili angajaţii cu pregătire postliceală în domeniul medical-sanitar și/sau pregătire superioară (studii superioare)
 • · nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate să desfașoare activități economice în mod independent, intreprinderi familiale și individuale

 

Documente necesare înscrierii:

 

 • Copia actului de identitate
 • Copia certificatului de naştere
 • Copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii al ultimei şcoli absolvite (diplomă şi foaie matricolă)
 • Aviz medical cu specificaţia apt curs
 • Adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată într-o unitate din domeniul medico-social, structurile menţionate la condiţiile de înscriere); Adeverința de la locul de muncă include și un extras din fișa postului în care se identifică atribuțiile specific domeniului medico-social – în original

 

Persoanele înscrise au disponibilitatea participării la activităţile proiectului:

 

 • Formular de înregistrare a grupului țintă-completat corect și semnat (în original)
 • Declaraţie Consimţământ (în original)
 • Declarația pe propria raspundere-semnată și datată (în original)
 • Participarea la activităţile de informare, consiliere şi orientare profesională (Fişă de informare şi consiliere, Test de aptitudini, test de interes)
 • Participarea la derularea cursului (28 săptămâni: 12 săptămâni pregătire teoretică, de luni-vineri sală de curs în municipiu; 16 săptămâni, de luni-vineri la locul de muncă sau la alţi angajatori din domeniul medico-social)
 • Participarea la evaluarea finală – în a 28-a săptămână de la începerea cursului (evaluarea finală se susţine în faţa unei comisii constituite din 2 specialişti desemnaţi de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi coordonatorul de formare al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România)

 

Alte informaţii:

 • Cursurile sunt gratuite
 • Cursurile sunt autorizate CNFPA
 • La înmânarea diplomei absolventul primește suma de 960 RON
 • Cheltuielile de transport și cazare nu se decontează

 

Pentru informații suplimentare:

 

Niculae Mihalache – Coordonator local campanii

Mobil: 0743 69 76 43, email: crucearosie.ilfov@gmail.com

 

Nicolae-Vladut Mihalache – Expert Informare, consiliere si orientare profesionala,

Mobil: 0736 39 84 17 , email:vladut.mihalache@crucearosie.ro

 

       Adresa corespondență Filiala Ilfov: Bd. M. Eminescu 9, bl. R3, sc. A, ap. 1, Buftea, jud. Ilfov